Regionale reclame bij de publieke omroep

Regionale omroepen, lokale omroepen, publieke omroepen, commerciële omroepen. Stuk voor stuk verschillende soorten omroepen, maar waar ligt het verschil? Welke omroep kan je het best inzetten om zichtbaarheid te creëren? Dat er verschillen tussen de omroepen zijn, is wel duidelijk. Op deze pagina lees je alles over deze termen uit de mediawereld.

publieke-omroep

Wat is de publieke omroep

Nederland kent een groot aanbod aan verschillende soorten publieke omroepen, zowel op televisie, radio als online via web en app. Een publieke omroep wordt gesteund met overheidsgeld en moet zich daarom aan een aantal regels houden, waar commerciële omroepen niet mee te maken krijgen. De programmering van een publieke omroep moet gevarieerd zijn, voldoen aan hoge kwaliteit en geschikt zijn voor alle groepen in onze samenleving. Ook mag een losstaand programma op de publieke omroep geen reclame maken, waar een programma op een commerciële zender wel de volledige vrijheid in krijgt. Denk hierbij aan sluikreclame. Dit is wanneer tijdens een programma een product wordt getoond, zonder dat de kijker doorheeft dat het reclame betreft. In reclametermen noemt men dit productplacement.

Nationaal

In heel Nederland kennen we publieke omroepen. Zo kennen we een afsplitsing naar nationaal, regionaal en lokaal. Het bekendste voorbeeld van een Nederlandse publieke omroep is de Nederlandse Omroep Stichting (NOS), dat online en op televisie en radio actief is. Het nieuws van de NOS wordt door heel Nederland gelezen en bekeken.

Regionaal

Omroep Brabant is een regionale publieke omroep voor de provincie Noord-Brabant. Nederland telt dertien regionale omroepen, voor elke provincie één. Zuid-Holland geldt als uitzondering. Het Commissariaat voor de Media heeft in deze provincie twee regionale omroepen aangewezen.

Lokaal

Tot slot zijn er lokale publieke omroepen. Dit zijn omroepen die het nieuws uit een desbetreffende gemeente brengen. Veel van deze lokale omroepen hebben een eigen tv- en/of radiozender en zijn online actief. Een aantal voorbeelden van een lokale publieke omroep uit Brabant zijn Studio040 (Eindhoven), Omroep Tilburg, ZuidWest TV en Omroep Meierij.

De cijfers van Omroep Brabant

Omroep Brabant wil Brabanders via televisie, radio en online verbinden met Brabant. Kijkcijfers, luistercijfers en bezoekerscijfers zijn voor Omroep Brabant een belangrijke graadmeter voor het bereik dat Omroep Brabant elke dag weer heeft.

Door het bereik dat Omroep Brabant elke maand opnieuw behaalt, weet de adverteerder welke doelgroep uit de provincie bereikt wordt. Omroep Brabant hecht voor haar adverteerders veel waarde aan de betrouwbaarheid van deze cijfers. Zo weet elke ondernemer van de organisatie precies welk bereik de publieke regionale omroep heeft. Gezien onze kijk-, luister- en online cijfers bereik je met regionale reclame bij de publieke omroep elke maand een groot, divers publiek. Hieronder staan de kijk- en luistercijfers van het afgelopen jaar weergeven.

Kijkcijfers

De kijkcijfers van Omroep Brabant op TV blijven stabiel. Elke dag stemmen gemiddeld 413.000 kijkers af op de publieke regionale omroep van Noord-Brabant. De meeste kijkers van Omroep Brabant komen ook uit de gelijknamige provincie.

Luistercijfers

De luistercijfers van Omroep Brabant zitten in een stijgende lijn. Elke dag luisteren 284.000 mensen naar de radiozender van Omroep Brabant. Ook is er een verjonging in het luisterpubliek van Omroep Brabant te zien in 2021. Die lijn trok zich door in 2022. Toch blijven de 50-plussers het grootste aandeel hebben in de luistercijfers van Omroep Brabant. In de meest recente meetperiode mei-juni nam Omroep Brabant de nummer 1 positie in de 50+ categorie in voor alle luisteraars uit Noord-Brabant.

Online cijfers

Als regionale publieke omroep biedt Omroep Brabant het nieuws gratis aan via de website en app. Al het actuele regionale nieuws is makkelijk en gratis vindbaar en zorgt voor hoge bezoekersaantallen. In 2021 telde de website en app van Omroep Brabant 318,9 miljoen bezoekers.

Ik wil ook regionaal reclame maken

Wat is het verdienmodel van een publieke omroep?

Commerciële omroepen zijn vaak alleen afhankelijk van reclame-inkomsten. Dat is ook een reden waarom op de commerciële omroep, TV-programma’s worden onderbroken door reclame. Op de publieke omroep is dit niet toegestaan. Een publieke omroep is dan ook niet alleen afhankelijk van reclame inkomsten. Het is een extra inkomstenstroom die ingezet kan worden voor nieuwe activiteiten of programma’s. Wat is het verdienmodel van een publieke omroep? Hieronder wordt dit verhelderd.

reclame

Reclame op de regionale omroep

Zowel de publieke als de commerciële omroepen mogen reclame uitzenden. Het is daarom een misverstand dat de publieke omroep helemaal niet aan reclame doet. De regels voor deze twee verschillende soorten omroepen zijn wel verschillend. Ook is er een verschil bij de publieke omroep tussen nationale en regionale omroepen.

Een publieke omroep mag geen programma’s onderbreken met reclameboodschappen. Ook mag er geen reclame worden uitgezonden rondom kinderprogramma’s. Sponsoring is bij publieke omroepen schaars, dit zie je alleen bij cultuur- of sportprogramma’s. Nieuwsartikelen van nieuwssites van publieke omroepen mogen geen enkel spoor van reclame bevatten. Adverteren rondom de nieuwsartikelen mag daarentegen wel.

Subsidie

Het woord subsidie werd in de vorige alinea al genoemd. Subsidie is namelijk één van de belangrijkste redenen waarom publieke omroepen kunnen bestaan. De Nederlandse publieke omroep wordt gefinancierd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. We hebben de opdracht om met dat geld op onafhankelijke, en journalistieke manier, aandacht te geven aan informatie, educatie en cultuur in onze provincie. Dat doen we in onze uitzendingen, programma’s en op onze online kanalen.

regionale-omroep-brabant

Mediawet

De mediawet is een Nederlandse wet die in 2008 is opgesteld. Het Commissariaat van de Media wijst regionale omroepen aan. Vervolgens houdt het Commissariaat van de Media scherp of al deze omroepen voldoen aan de mediawet. De mediawet handhaaft onder andere de gestelde eisen aan publieke omroepen vanuit de overheid. Zo heeft de mediawet bepaald dat de berichtgeving van een lokale en regionale omroep voor de helft moet bestaan uit informatieve, culturele of educatieve berichtgeving.

Ook moet het media-aanbod van regionale omroepen volgens de mediawet bestemd zijn voor de inwoners van de desbetreffende regio. Non-commercialiteit speelt een grote rol in de mediawet. Hier moeten publieke omroepen, volgens de wet, dan ook ver vandaan blijven.

Een andere vereiste is dat een publieke omroep elk jaar een jaarrekening naar het Commissariaat van de Media stuurt. Hierdoor worden de uitgaven op transparante wijze in kaart gebracht.

Jouw reclame verspreiden in heel Brabant

Bevindt jouw doelgroep zich in Brabant en wil je hen graag op een effectieve manier bereiken? Neem dan eens vrijblijvend contact op met de Media Adviseurs van Omroep Brabant en kijk samen met hen hoe je dit het beste aanvliegt. Door de jarenlange ervaring van deze media-experts, weten zij in een ogenblik wat jouw bedrijf nodig heeft.

Ik wil informatie ontvangen