Mediatijd blijft stabiel ondanks veranderend medialandschap

Eind april is het onderzoek Media: Tijd gepubliceerd, een onderzoek dat het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), het Nationaal Luisteronderzoek (NLO), Nationaal Onderzoek Multimedia (NOM), Stichting Kijkonderzoek (SKO), en het Platform Media-Adviesbureaus (PMA) samen uitvoeren.
Hierbij een korte samenvatting:
– Tijdbesteding aan media is stabiel, on demand neemt fors toe
– Hoe we media gebruiken verschilt per leeftijd
– We kijken evenveel TV, maar steeds meer on demand
– Live radio luisteren blijft populair

1. De tijdsbesteding van Nederlanders is stabiel

De Nederlander besteedt 8 uur en 23 minuten per dag aan media. Dat cijfer is stabiel, ondanks het sterk veranderende medialandschap. De tijd die Nederlanders aan media besteden, is ongeveer evenveel als in 2015. Ten opzichte van drie jaar geleden is er weinig veranderd aan hoe Nederlanders de dag indelen. Ruim 3 uur en een kwartier gaat naar alleen mediagebruik. De rest is in combinatie met een andere activiteit, bijvoorbeeld tijdens werk of studie.

2. Hoe we media gebruiken verschilt per leeftijd

Kinderen en jongeren besteden (iets) minder tijd aan luisteren, kijken, communiceren en lezen dan ouderen, maar heel veel scheelt het niet. Ook de verdeling van media-activiteiten verschilt niet veel.

Wat wel verschilt, is de manier waarop Nederlanders die media gebruiken. Jongeren (13-34 jaar) gebruiken media veel meer on demand, dus wanneer ze dat zelf willen. En vooral digitaal. Ouderen gebruiken media meer op een klassieke manier. Kijk bijvoorbeeld naar de rode balken in de grafiek van het mediagebruik per leeftijdsgroep per mediumtype: ouderen kijken tv-programma’s vooral live; jongeren kijken veel meer uitgesteld, streaming en via YouTube.

3. We kijken evenveel TV, maar steeds meer on demand

De televisie is nog steeds verreweg het populairste apparaat om te kijken: 89% van de totale kijktijd op een dag gaat via de televisie. De trend naar on-demand kijken (wanneer, waar en wat je zelf wilt) is duidelijk zichtbaar in de drie eerdere onderzoeken 2013, 2015 en 2018. Van de totale kijktijd van 3 uur en 5 minuten per dag is nu 58 minuten on demand, zoals uitgesteld kijken, het gebruik van online videodiensten en het kijken naar video’s op diensten als YouTube. De daling van de live kijktijd wordt volledig gecompenseerd door een toename in de verschillende vormen van on demand kijken.

4. Live radio luisteren blijft populair

Live radio luisteren blijft de populairste luisteractiviteit. In 2018 gaat driekwart van de totale luistertijd op een dag naar live radio. Live radio blijft daarmee de bepalende factor voor de activiteit ‘luisteren’, hoewel het luisteren naar online muziekdiensten terrein wint, vooral onder jongeren.

Van de nieuwe digitale dragers heeft de smartphone met 12% het grootst luisteraandeel en zit daarmee de autoradio op de hielen.

 

 

 

 

 

Bron: Media Tijd. Het hele onderzoek is hier beschikbaar

Reclame maken met Omroep Brabant?

Leer ons kennen

over ons

Sámen reclames maken

werkwijze

Diverse mogelijkheden

producten